Biz Sizi Arayalım

[contact-form-7 id="481" title="Başlıksız"]
0(542) 494 25 54 0(282) 788 88 98

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız
Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, geçerli yasal düzenlemelere ve şartnamelere uygun uluslararası düzeyde kaliteli hizmet sunmaktır. Bu amaç doğrultusunda:
Değişen müşteri beklentilerine hızlı bir şekilde cevap verebilmek için sürekli iyileştirme faaliyetlerini etkin olarak sürdürmek;
Kaliteli hizmet sunmak amacıyla tedarikçi ve taşeronlarımızın kalitelerini yükseltmelerini teşvik etmek;
Kaynaklarımızı en etkin ve verimli bir biçimde kullanmak;
Performansımızı ve rekabet gücümüzü en yüksek düzeye çıkarmaktır.
Çevre Politikamız
Trakon Metal Mekanik Tesisat yönetim ve çalışanları, kapsamda belirtildiği üzere , merkez ve şantiyelerinde;
Kuruluşun Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 14001:2004 standardı gereklerine uymayı,
Çevre boyutları ile ilgili uyulması zorunlu kabul edilmiş, ulusal ve yerel kanun ve yönetmeliklere, Müşteri Şartnamelerine uygun çalışmayı,
Çevre kirliliğini önlemeyi,
Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmayı,
Sürekli gelişimi ve bu konuda hedefler koymayı,
Çevre politikasını çalışanlarına, tedarikçi ve taşeronlarına iletmeyi
Çevre politikası olarak benimsemekte ve taahhüt etmektedir.